Program Çıktıları

  1. Teknik bilgi sahibi olan ve olmayan kişilerle yazılı ve sözlü bilgi paylaşabilmek.
  2. Temel bilim, mühendislik, yönetim ve sanat kavram ve prensiplerini yorumlayabilmek.
  3. Problemleri modellemek ve çözmek için matematik, istatistik, bilişim ve mühendislik kavram ve araçlarını uygulayabilmek.
  4. Değişen koşullara uyum sağlamak için kendi başına veya bir rehber eşliğinde çağdaş yönelim ve gelişimleri takip edebilmek
  5. Deneyler tasarlamak; bu deneyleri yürütmek ve sonuçlarını analiz edip bilgiye dönüştürebilmek.
  6. Sosyal, etik ve kültürel sorumluluklarının farkında olarak profesyonel davranabilmek.
  7. Verimli bir şekilde çok disiplinli bir ekip içinde çalışarak belli ihtiyaçları karşılayan, yazılım, donanım veya her ikisini içeren, bir bilgisayar sistemi tasarlayabilmek ve kurabilmek.
  8. Ekonomik, sosyal ve etik kısıtları göz önünde bulundurarak karmaşık mühendislik projelerinin gerçekleştirilebilir çözümlerini değerlendirebilmek.
  9. Bilgisayar alanında bilimsel bilgi üretebilme ve var olan literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmek.

Program Amaçları ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Dersleri ve Çıktıları Bağlantı Matrisi
Program Çıktıları ve Değerlendirilme Yöntemleri
Program Çıktıları ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi Bağlantı Matrisi